Goście Online

Licznik odwiedzin


I przetarg ustny nieograniczony - działki Krzywe, Krzemienna
31.03.2015.
Wójt Gminy Dydnia
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości

  1. gruntowej, oznaczonej jako działki nr 573/3 i 573/4 o łącznej pow. 0,07 ha, obj. KS1B/00035962/9, położonej w miejscowości Krzywe. Cena wywoławcza – 1911,42 zł brutto. Działki stanowią jeden kompleks w kształcie prostokąta. Położone są na zboczu o łagodnym nachyleniu, w niewielkiej odległości od drogi powiatowej, która ciągnie się przez całą wieś. W bliskiej odległości znajdują się tereny zabudowane. Przetarg odbędzie się w dniu 06 maja 2015 r., o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy;
  2. gruntowej, oznaczonej jako działka nr 512/4 o pow. 0,24 ha, obj. KS1B/00035304/9, położonej w miejscowości Krzemienna. Działka zlokalizowana jest w centrum wsi. W pobliżu znajduje się szkoła podstawowa, ośrodek zdrowia, sklep, tartak oraz żwirownia. Posiada dobry dojazd z drogi gminnej, asfaltowej. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi dawny zabytkowy dwór, budownictwo zagrodowe oraz grunty niezabudowane. Kształt granic działki jest nieregularny, a teren w części podmokły. Cena wywoławcza – 30 629,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT). Przetarg odbędzie się w dniu 06 maja 2015 r., o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy.
Wadium w gotówce wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o/Dydnia 49864211002005900003320001 do dnia 30.04.2015 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone, ani nie ma wobec nich żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.
Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.
Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.
Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147.
Wójt Gminy Dydnia
mgr Jerzy F. Adamski
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Wersje językowe

English
Deutsch
Slovakia
Rosyjski
Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia
JP2
Fair Play

Godzina

Zegar

Imieniny

9 Sierpnia 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Jan, Klarysa,
Miłorad, Roland,
Roman, Romuald
Do końca roku zostało 145 dni.