Goście Online

Licznik odwiedzin


IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Grabówka
21.01.2015.
Wójt Gminy Dydnia
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości

gruntowej, rolnej, oznaczonej jako dgr nr 316 o pow. 0,21 ha, obj. KS1B/00035961/2, położonej w miejscowości Grabówka. Nieruchomość stanowi teren położony na zboczu i nie posiada dojazdu. Cena wywoławcza – 2100,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT). Przetarg odbędzie się w dniu 25.02.2015 r., o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy.
Wadium w gotówce wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o/Dydnia 49864211002005900003320001 do dnia 19.02.2015 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona, ani nie ma wobec niej żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej z zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Dla w/w nieruchomości odbył się I, II i III przetarg zakończony wynikiem negatywnym: 17.09.2014 r., 04.11.2014 r. i 08.01.2015 r.
Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.
Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.
Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147.

Wójt Gminy Dydnia
mgr Jerzy F. Adamski
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Wersje językowe

English
Deutsch
Slovakia
Rosyjski
Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia
JP2
Fair Play

Godzina

Zegar

Imieniny

9 Sierpnia 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Jan, Klarysa,
Miłorad, Roland,
Roman, Romuald
Do końca roku zostało 145 dni.