Goście Online

Licznik odwiedzin


Przetarg dwór - Dydnia
14.10.2014.

Wójt Gminy Dydnia
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na
SPRZEDAŻ ZABYTKOWEGO DWORU,
położonego w miejscowości Dydnia, gmina Dydnia, woj. podkarpackie

nieruchomość przeznaczona do sprzedaży oznaczona jest jako działka nr 2633/4 o pow. 0,9875 ha, obj. KW Nr 35305 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzozowie, stanowi część zespołu dworsko - parkowego, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr A-783 z 10.10.1974 r.
W skład nieruchomości wchodzą:

 1. Zabytkowy dwór, wolno stojący, murowany, parterowy z późniejszymi  drewnianymi facjatkami, kryty blachą, o pow. użytkowej 385,63 m2.
 2. Budynek oficyny, parterowy, murowany, na wysokich suterenach, podpiwniczony, o pow. użytkowej 234,00 m2.
 3. Nieruchomość położona jest w centrum wsi, dojazd drogą asfaltową. Budynki stanowią pustostany wymagające remontu.
 4. Dla nieruchomości opracowano dokumentację konserwatorską, która zawiera zakres i program niezbędnych prac do wykonania przez nabywcę. Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik przetargu składa oświadczenie o przyjęciu wytycznych konserwatorskich do stosowania.
 5. Cena wywoławcza - 118200,00 zł netto=brutto. Przetarg odbędzie się w dniu 18.11.2014 r., o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Dydni. Do ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu zostanie zastosowana ustawowa 50% bonifikata.
 6. Wadium w gotówce w kwocie 11820,00 zł należy wpłacić na konto - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o/Dydnia 49864211002005900003320001 do dnia 12.11.2014 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na w/w rachunek.
 7. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona, ani nie ma wobec niej żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć dokument potwierdzający tożsamość i dowód wniesienia wadium oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego – w przypadku osób prawnych.
 9. Pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pisemne upoważnienie osoby fizycznej, którą reprezentują. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej oraz przedłożyć dokument potwierdzający status firmy.
 10. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.
 11. Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.
 12. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.

Wymagane oświadczenie i wytyczne konserwatorskie dołączone są jako załączniki do ogłoszenia na BIP Gminy Dydnia.
Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod nr tel. (013) 4308147.

Załączniki:

 Wójt Gminy Dydnia
mgr Jerzy F. Adamski

 

Zmieniony ( 14.10.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Wersje językowe

English
Deutsch
Slovakia
Rosyjski
Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia
JP2
Fair Play

Godzina

Zegar

Imieniny

9 Sierpnia 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Jan, Klarysa,
Miłorad, Roland,
Roman, Romuald
Do końca roku zostało 145 dni.