Goście Online

Licznik odwiedzin


III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Wydrna
09.09.2014.
Wójt Gminy Dydnia
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości

gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 996/2 o pow. 0,14 ha, położonej w miejscowości Wydrna, stanowiącej grunt rolny. Działka nie posiada dojazdu. Cena wywoławcza – 1300,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT). Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2014 r., o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy;

Wadium w gotówce wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o/Dydnia 49864211002005900003320001 do dnia 09.10.2014 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
Dla w/w nieruchomości zostały przeprowadzone I i II przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym w dniu 10 czerwca 2014 r. i 05 sierpnia 2014 r.
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona, ani nie ma wobec niej żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej z zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.
Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.
Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147 lub (013) 4308123.

Wójt Gminy Dydnia
mgr Jerzy F. Adamski
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Wersje językowe

English
Deutsch
Slovakia
Rosyjski
Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia
JP2
Fair Play

Godzina

Zegar

Imieniny

9 Sierpnia 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Jan, Klarysa,
Miłorad, Roland,
Roman, Romuald
Do końca roku zostało 145 dni.