Goście Online

Licznik odwiedzin


Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Grabówka
12.08.2014.
Wójt Gminy Dydnia
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości

1.    gruntowej, rolnej, oznaczonej jako dgr nr 59/2 o pow. 0,2975 ha, obj. KS1B/00035961/2, położonej w miejscowości Grabówka. Nieruchomość stanowi teren położony na zboczu i posiada dojazd drogą nieutwardzoną i nieurządzoną. Cena wywoławcza – 3700,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT). Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2014 r., o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy;
2.    gruntowej, rolnej, oznaczonej jako dgr nr 316 o pow. 0,21 ha, obj. KS1B/00035961/2, położonej w miejscowości Grabówka. Nieruchomość stanowi teren położony na zboczu i nie posiada dojazdu. Cena wywoławcza – 2800,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT). Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2014 r., o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy.
Wadium w gotówce wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o/Dydnia 49864211002005900003320001 do dnia 11.09.2014 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone, ani nie ma wobec nich żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej z zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.
Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.
Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.
Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147.    Wójt Gminy Dydnia

     mgr Jerzy F. Adamski
Zmieniony ( 12.08.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Wersje językowe

English
Deutsch
Slovakia
Rosyjski
Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia
JP2
Fair Play

Godzina

Zegar

Imieniny

21 Lipca 2019
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Andrzej, Benedykt,
Daniel, Paulina,
Prakseda, Prokop,
Stojsław, Wiktor,
Wiktoriusz
Do końca roku zostało 164 dni.