Goście Online

Licznik odwiedzin


Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Grabówce
01.07.2014.
Wójt Gminy Dydnia
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości

1. gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 632/4 o pow. 0,0831 ha, położonej w miejscowości Grabówka, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Zabudowę mieszkaniową można będzie realizować po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie.
Cena wywoławcza – 8300,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2014 r., o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy;
2. gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 632/5 o pow. 0,0883 ha, położonej w miejscowości Grabówka, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Zabudowę mieszkaniową można będzie realizować po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie.
Cena wywoławcza – 8800,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2014 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy;

Wadium w gotówce wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o/Dydnia 49864211002005900003320001 do dnia 30.07.2014 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
Dla w/w nieruchomości zostały przeprowadzone: I przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym w dniu 03 stycznia 2014 r., II przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym w dniu 21 marca 2014 r. oraz III przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym w dniu 10 czerwca 2014 r.
Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone, ani nie ma wobec nich żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej z zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.
Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.
Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147 lub (013) 4308123.

Dydnia, dnia 27.06.2014 r.
Wójt Gminy Dydnia
mgr Jerzy F. Adamski
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Wersje językowe

English
Deutsch
Slovakia
Rosyjski
Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia
JP2
Fair Play

Godzina

Zegar

Imieniny

9 Sierpnia 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Jan, Klarysa,
Miłorad, Roland,
Roman, Romuald
Do końca roku zostało 145 dni.