Goście Online

Licznik odwiedzin


II przetarg na sprzedaż zabytkowego dworu - Krzemienna
20.02.2014.
Wójt Gminy Dydnia
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na
SPRZEDAŻ ZABYTKOWEGO DWORU Z PARKIEM,
położonego w miejscowości Krzemienna, gmina Dydnia, woj. podkarpackie

Image

nieruchomość przeznaczona do sprzedaży oznaczona jest jako działki nr 510/4 i 511 o łącznej pow. 0,90 ha, obj. KW Nr 35304 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzozowie, stanowi zespół dworsko - parkowy, wpisany do rejestru zabytków decyzją Nr A-92 z dnia 31.05.1975 r.

W skład nieruchomości wchodzą:
1. Zabytkowy dwór, obiekt z ostatniej dekady XIX w., wolno stojący, murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, kryty blachą, o pow. użytkowej 869,01 m2.
2. Starodrzew wokół dworu oraz niewielki staw.
3. Nieruchomość położona jest w centrum wsi, dojazd drogą asfaltową. Budynek stanowi pustostan wymagający remontu.
4. Dla nieruchomości opracowano dokumentację konserwatorską, która zawiera zakres i program niezbędnych prac do wykonania przez nabywcę. Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik przetargu składa oświadczenie o przyjęciu wytycznych konserwatorskich do stosowania.
5. Cena wywoławcza - 490000,00 zł netto=brutto. Przetarg odbędzie się w dniu 23.04.2014 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Dydni. Do ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu zostanie zastosowana ustawowa 50% bonifikata.
6. Wadium w gotówce w kwocie 49000,00 zł należy wpłacić na konto - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o/Dydnia 49864211002005900003320001 do dnia 17.04.2014 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na w/w rachunek.
7. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona, ani nie ma wobec niej żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
8. Dla w/w nieruchomości odbył się I przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym  w dniu 16.01.2014 r.
9. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć dokument potwierdzający tożsamość i dowód wniesienia wadium oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego – w przypadku osób prawnych.
10. Pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pisemne upoważnienie osoby fizycznej, którą reprezentują. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej oraz przedłożyć dokument potwierdzający status firmy.
11. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.
12. Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.
13. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.
Wymagane oświadczenie i wytyczne konserwatorskie dołączone są jako załączniki do ogłoszenia na bip.zetorzeszow.eu/ugdydnia.
Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod nr tel. (013) 4308147.


Załączniki:

  Wójt Gminy Dydnia
mgr Jerzy F. Adamski

 

Zmieniony ( 20.02.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Wersje językowe

English
Deutsch
Slovakia
Rosyjski
Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia
JP2
Fair Play

Godzina

Zegar

Imieniny

9 Sierpnia 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Jan, Klarysa,
Miłorad, Roland,
Roman, Romuald
Do końca roku zostało 145 dni.