Goście Online

Licznik odwiedzin


I Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Grabówka
28.11.2013.
Wójt Gminy Dydnia
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości

1. gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 632/3 o pow. 0,0831 ha, położonej w miejscowości Grabówka, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Zabudowę mieszkaniową można będzie realizować po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie.
Cena wywoławcza – 10115,52 zł brutto, w tym należny podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 stycznia 2014 r., o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy;
2. gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 632/4 o pow. 0,0831 ha, położonej w miejscowości Grabówka, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Zabudowę mieszkaniową można będzie realizować po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę ze Starostawa Powiatowego w Brzozowie.
Cena wywoławcza – 10115,52 zł brutto, w tym należny podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 stycznia 2014 r., o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Gminy;
3. gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 632/5 o pow. 0,0883 ha, położonej w miejscowości Grabówka, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Zabudowę mieszkaniową można będzie realizować po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie.
Cena wywoławcza – 10678,86 zł brutto, w tym należny podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 stycznia 2014 r., o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy;
 
Wadium w gotówce wysokości 10 % ceny wywołaawczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o/Dydnia 49864211002005900003320001 do dnia 30.12.2013 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone, ani nie ma wobec nich żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej z zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.
Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.
Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147 lub (013) 4308123.

Dydnia, dnia 28.11.2013 r.
Wójt Gminy Dydnia
 mgr Jerzy F. Adamski
Zmieniony ( 28.11.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Wersje językowe

English
Deutsch
Slovakia
Rosyjski
Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia
JP2
Fair Play

Godzina

Zegar

Imieniny

9 Sierpnia 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Jan, Klarysa,
Miłorad, Roland,
Roman, Romuald
Do końca roku zostało 145 dni.