Goście Online

Licznik odwiedzin


Zakup (tankowanie) na stacji paliw benzyny i oleju napędowego
16.04.2010.
Zakład Utrzymania Modernizacji Obiektów Komunalnych i Obsługi Rolnictwa w Dydni

pow. Brzozowski, woj. Podkarpackie

o g ł a s z a :
przetarg

n  i  e  o  g  r  a  n  i  c  z  o  n  y

o udzielenie zamówienia publicznego na zakup (tankowanie) na stacji paliw benzyny i oleju napędowego do samochodów służbowych, samochodów ciężarowych oraz maszyn i sprzętu budowlanego eksploatowanych przez Zakład Utrzymania, Modernizacji Obiektów Komunalnych i Obsługi RolnictwaSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Zakładzie Utrzymania Modernizacji Obiektów Komunalnych i Obsługi Rolnictwa (budynek Urzędu Gminy w Dydni) - pok. Nr 204 w godz. 8:00 - 15:00   - tel. kontaktowy (013) 430-81-51

 Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert częściowych ani wariantowych.

Termin wykonania zamówienia :  do 30.04.2011r.

Wadium:  nie występuje

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi:  

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- określone w art. 22.1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)
- nie wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy P.Z.P.
- posiada dystrybutory paliwa na terenie Gminy Dydnia


Uprawniony do kontaktów z oferentami – Andrzej Sokołowski pok. nr 204
- tel. kontaktowy (013) 430-81-51 lub  0 608-026-591
    
Oferty należy złożyć w ZUMOK i OR - pok.  Nr 204  - najpóźniej do godz. 11:00 dnia  26.04.2010r.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Otwarcie  kopert z ofertami nastąpi dnia  26.04.2010r. o godz. 11:15


Kierownik ZUMOKiOR
Andrzej Sokołowski                               
Dydnia, dnia 16.04.2010r.                                        

Załączniki:

załącznik 1
Zmieniony ( 16.04.2010. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Wersje językowe

English
Deutsch
Slovakia
Rosyjski
Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia
JP2
Fair Play

Godzina

Zegar

Imieniny

9 Sierpnia 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Jan, Klarysa,
Miłorad, Roland,
Roman, Romuald
Do końca roku zostało 145 dni.