Goście Online

Licznik odwiedzin


Odbiór i utylizacja lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dydnia
11.12.2009.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Zakładzie Utrzymania Modernizacji Obiektów Komunalnych i Obsługi Rolnictwa (budynek Urzędu Gminy w Dydni)  - pok. Nr 204  w godz. 800 - 1500   - tel. kontaktowy (013) 430-81-51 .

 

 Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin wykonania zamówienia :  do 31.12.2010 r.

 

Wadium:  3 000,00    sł. trzy tysiące złotych

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi: 

 

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- określone w art.22.1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r Nr 223, poz.1655  z  późń. zm.)

- nie wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 P.Z.P.

 

 

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Andrzej Sokołowski, pok. Nr 204.

- tel. kontaktowy (013) 430-81-51 lub 0 608 02 65 91

 

Oferty należy złożyć w ZUMOK i OR - pok.  Nr 204  - najpóźniej do godz. 1200, dnia  29.12.2009r.

 

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi dnia  29.12.2009r. o godz. 1230

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

Kierownik ZUMOKiOR

Andrzej Sokołowski

 

Dydnia, dnia 11.12.2009r

 

 

Załączniki :

załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
Zmieniony ( 11.12.2009. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Wersje językowe

English
Deutsch
Slovakia
Rosyjski
Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia
JP2
Fair Play

Godzina

Zegar

Imieniny

9 Sierpnia 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Jan, Klarysa,
Miłorad, Roland,
Roman, Romuald
Do końca roku zostało 145 dni.